طراحی و اجرای داشبورد کاربری

شروع قیمت از 3,500,000 تومان 

  • طراحی و اجرای صفحه ورود
  • طراحی و اجرای صفحه ثبت نام
  • طراحی و اجرای داشبورد کاربری با بخشهای:
    • تغییر کلمه عبور
    • تغییر پست الکترونیک
    • تغییر نام و نام خانوادگی

دسته: